International flygodkendelse

Flyrensevæsken Aerop 3 er godkendt efter de internationale standarder:Aerop3
AMS 1526C
Boeing D6-17487
Douglas Aircraft CCSD CSD No.1.
 

Produkter, der er testet og godkendt i henhold til de anførte
standarder, må anvendes til udvendig vask af de relaterede civile fly.

 

Produktinformation Aerop 3