Innovative rensevæsker hos Besma

Vi bestræber os på at fremstille innovative rensevæsker med enkle mål for egenskaberne:Lab-pipette

Allerede i 1982 formulerede vi en miljømålsætning for produktudviklingen, produktionen og salget.

Og det er den målsætning, som vores nuværende miljøpolitik er formuleret ud fra:

Besma vil med baggrund i kundernes behov produktudvikle, fremstille og sælge rengørings- og rensevæsker til industrielle og private brugere af de til enhver tid mindst skadelige råvarer for sundhed og miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgaveløsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre farlige produkter. Påvirkning til miljøtænkning af den private bruger skal ske gennem intensiv markedsføring.”

Hele Besma’s forretningsgrundlag er således baseret på innovation og en konstant optimering af produkterne – forbedret effekt og så lidt farlige råvarer som muligt.

Arbejdsmiljøet gælder jo både i industrien, på værkstedet og hjemme.Molekyle

Et enkelt mål er at fremstille rensevæsker, der kan bruges bredt til mange smudstyper, f.eks. kan Maxi3 til forskellige smudstyper bruges på alle flader, der tåler vand. I mange tilfælde kan Maxi3 også bruges på tekstiler, der normalt skal renses.

Læs mere om vores rensevæsker.