ProduktansvarKemi

Der henvises til vore produktbeskrivelser og vejledninger.
Vi påtager os alene ansvar for varer i original salgsemballage og
som er anvendt i overensstemmelse med den på salgstidspunktet
gældende  brugsvejledning, produktbeskrivelse og fareetiket.
Ved fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug af varen eller ved ændring af eller
teknisk indgreb i varen påtages intet ansvar.