Maxi 3 All-round
rengøring / affedtning

  • Opløsning af olie, smuds, fedt, sod, nikotin, græspletter m.v. på alle vaskbare overflader.
  • Særdeles velegnet til rengøring indenfor fiskeri, kødvareindustri, slagteri, og bageri: maskiner,
    rustfrit stålinventar ventilationer, bageriovne, terrazzogulve etc.
  • All-round rengøring af alle overflader, der tåler vand.
  • Vask af presenninger, lastbiler og personbiler.
  • Oliepletter på tekstiler.

Affedtning og rengøring.
Maxi 3 er særdeles effektiv til affedtning og opløsning af olie, smuds, fedt,
sod, nikotin, græspletter m.v. på alle vaskbare overflader. Maxi 3 kan også
bruges som pletfjerner på tekstiler. Til rengøring og affedtning i industrien;
på maskiner, motorer, gulve og værktøj er Maxi 3 velegnet.
Som grundrens før maling og til penselrens er Maxi 3 effektiv.
Giver godt arbejdsmiljø.

Maxi 3 er fremstillet under miljøledelsessystemet ISO 14001.

Maxi 3 opfylder kravene om bionedbrydelighed i EF 648/2004, bilag II og /eller bilag III.

Maxi 3 produktinformation

Product information Maxi 3

Maxi 3 produkinformasjon Norsk

Maxi 3 produktinformation Svensk

Du skal være logget ind for at se flere oplysninger. Forhandler login