MILJØ - DET NYTTER NOGET

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Besma

MILJØ – DET NYTTER NOGET

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Miljø

Man kan ikke sige Besma uden også at sige miljø. Helt fra begyndelsen har miljøarbejdet haft hovedrollen hos Besma. Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter ISO 14001. Der bliver således ikke produktudviklet eller produceret uden, at der er taget højde for påvirkning af både arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

Besma har vist, at det er muligt at fremstille gode, effektive og miljøvenlige rensevæsker gennem mange år. Gennem god, daglig dialog med branchens professionelle slutbrugere, lykkedes vi med at levere omkostningseffektive løsninger, der samtidig skaber et godt arbejdsmiljø og giver minimal belastning i det eksterne miljø.

DUE DILIGENCE

I Besma International Chem A/S ønsker vi at agere ansvarligt i både drift og udvikling af virksomheden.

Derfor forpligter vi os til at arbejde systematisk og dedikeret med ansvarlighed.
Dette vil vi gøre ved at integrere arbejdet med due diligence for bæredygtighed.

Denne forpligtelse hviler på internationalt anerkendte principper (OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv), som er nødvendige for at opnå en bæredygtig udvikling, dvs. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø (herunder klima og biodiversitet), samt antikorruption.

I vores arbejde med due diligence for bæredygtighed har vi lavet en risikokortlægning og vurdering af, hvor vi som virksomhed har de potentielt mest betydelige negative indvirkning på mennesker, miljø og samfund i vores leverandørkæder. Vi vil håndtere de potentielle og faktiske negative indvirkninger, som vi forårsager, bidrager til, eller som vi er forbundet til gennem vores forretningsforbindelser, f.eks. vores leverandører og forhandlere.

Vi vil i vores implementering af due diligence for bæredygtighed involvere vores leverandører og andre relevante organisationer/personer.

Fordi arbejdet med ansvarlighed er en kontinuerlig proces, vil vi løbende udvikle vores tilgang og indsatser forbundet med due diligence for bæredygtighed. Det vil ske minimum 1 gang årligt på Ledelsens gennemgang i forbindelse med ISO 14001 miljøledelse.

Miljøtanker

Der er så meget, man kan gøre, hvis der virkelig skal gøres noget for miljøet. Og man bliver aldrig færdig – så hvorfor begynde? Fordi der skal så lidt til, før det mærkes, overalt. Vi behøver ikke allesammen blive ISO 14001 miljøcertificeret. – Men nogle af os skal, så vi får viden om, hvad miljøarbejdet egentlig handler om! – Og dermed kan dele erfaringerne med kunder og brugere, interessenter.

Miljøhandlinger

Når vi følger Besmas miljøpolitik, får vi:

 • et bedre arbejdsmiljø
 • mindre belastning på eksternt miljø.

Når du følger Besmas vejledning i valg af rensevæsker og brugen af dem, forbedrer du dit arbejdsmiljø og skåner samtidig miljøet.

N

Miljøvalg

Træf det rigtige valg! Et valg af rensevæsker er også en holding til miljøet, både arbejdsmiljøet og det eksterne miljø.

MILJØPOLITIK

 • Besma vil
  produktudvikle, fremstille og sælge miljørigtige rengørings- og rensevæsker til industrielle og private brugere af de mindst skadelige råvarer for sundhed og miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgaveløsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre farlige produkter. Påvirkning til miljøtænkning hos brugerne skal ske gennem intensiv markedsføring. 

 • aktivt forebygge forurening og gennem planlægning af produktionen sikre, at vores påvirkning af det eksterne miljø minimeres mest muligt.

 • informere og motivere teknikere og håndværkere, der udfører arbejde på og for Besma og derigennem sikre at der handles i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven,
 • uddanne og motivere vores medarbejdere til, såvel internt som eksternt, at handle i overensstemmelse med denne politik og med baggrund i renere teknologiprincippet.
 • give vores medarbejdere optimale betingelser på arbejdspladsen, så arbejdet til enhver tid kan udføres sikkert for både sikkerhed og sundhed og det omgivende miljø. Sikre lige løn mellem køn og sikre kønsdiversitet i organisationen.
 • bruge miljøarbejdet til at gøre Besma til en attraktiv arbejdsplads,
 • ud over de sædvanlige parametre, prioritere råvareleverandører efter produktdokumentation, teknisk knowhow samt produkternes miljødata og kvalitet. Sikre, at vores leverandører har samme tilgang til bæredygtighed som Besma ved at tilslutte sig Besmas code of conduct eller ved at der fremsendes dokumentation på egen bæredygtighed.
 • igennem åbenhed til alle relevante interessenter og samarbejdspartnere vedligeholde en positiv miljøudvikling, og dermed løbende forbedre vores indsats på miljøområdet.
 • deltage aktivt i en positiv dialog med myndigheder, efterleve den gældende relevante lovgivning og andre krav og generelt handle i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens hensigt.

 

Vejle, 1. juni 2024 Claus Fjendbo Adm. direktør, miljøansvarshavende
//activecampaign