OFFshore & ONshore

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Offshore & onshore

OFFshore & ONshore

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

OFFshore & ONshore

Som dansk producent og leverandør af affedtnings- og rengøringsmidler til hele offshore- / onshore branchen, leverer vi høj ensartet produktkvalitet i vores rensevæsker, samtidig med, at vi tager ansvar for minimal miljøbelastning i brugsfasen.
Vi har udviklet flere OSPAR/HOCNF godkendte rensevæsker.
Du stiller høje krav til din leverandør – derfor stiller vi også høje krav til os selv.

 

Vi produktudvikler med professionelle forbrugere for øje – derfor kan du trygt vælge en af vores mange grønne løsninger til branchen.
Målet er at levere en kvalitetsoplevelse, hver gang du har behov for en affedtnings- eller rengøringsløsning. Du kan ofte ”nøjes” med én sæbe/affedter til flere opgaver.
Det kalder vi optimering.

​Som leverandør til offshore- / onshore branchen gennem mere end 45 år har vi stor erfaring, når det kommer til løsninger inden for områderne: rengøring og affedtning af maskiner, værktøj, filtre, pumper, maskinrum, tanke, lastrum, motorrens, rig wash, gulvvask, dæksvask og mange andre renseopgaver i offshore/onshore industrien.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af vores rensevæsker.

Rent skib

Rengøring og affedtning af dæk, tank og lastrum, maskinrum og andre områder ombord på skibet.

Besmas rensevæsker er af høj kvalitet og dækker dine behov for fjernelse af rust, sod, kalk og affedtning af maskiner, værktøjer, filtre og pumper med mere – uden at gå på kompromis med sikkerheden eller miljøpåvirkningen.

HOCNF godkendte rensevæsker

Rensevæskerne til offshore brug er HOCNF registreret og godkendt i overensstemmelse OSPAR Recommendation 2010/3 for HOCNF i NEMS.

Liquid cleaning agents for cleaning and completion in oil field process systems.

Alvask OFFshore:
Colour Certificat no. 33052 Alvask OFFshore (DK)
Colour Certificat no. 33237 Alvask OFFshore (Norsk)

Alvask Heavy OFFshore:
Colour Certificat no. 34229 Alvask Heavy OFFshore (DK)
Colour Certificat no. 34236 Alvask Heavy OFFshore (Norsk)

Alvask OFFshore

Alvask OFFshore

Specialsæbe til affedtning og rengøring i offshoreindustrien. Maskiner, værktøj, filtre, pumper m.v.

Alvask Heavy OFFshore

Alvask Heavy OFFshore

Specialsæbe til særligt grove affedtnings- og rengøringsopgaver i offshoreindustrien. Maskiner, værktøj, filtre, pumper m.v.

Maxi3

Maxi3 All-round

All-round affedtning og rengøring. Manuel vask og affedtning. Blandes med vand, skummer. Varmt vand forstærker virkningen.

Macorr LS

Macorr LS

Afrensning og affedtning af værktøj, maskin- og motordele i spule- og vaskemaskiner. Lavtskummende rensevæske med temporær korrosionsbeskyttelse. Vasketemperatur: 45-55°C.

Prior Solvent E

Prior Solvent E

Koldaffedter til rensekar og motorrens. Opløser tjære, lim, voks, olie og fedt. Anvendes fortyndet. Kan afskylles med vand. Må ikke opvarmes.

Nocor

Nocor

Sur rust-, sod- og kalkfjerner. Fjerner effektivt rust og snavs på jern og stål samt mørkfarvning på aluminium.

Ultra B

Ultra B

Rust, sod og kalkfjerner. Fjerner effektivt rust på stål og jern. Fjerner flyverust. Blandes med koldt vand. Efterskylles grundigt med rent vand.

Besma RensA10

Besma RensA10

Rense- og rengøringsmiddel til afrensning af træ- og murværk, fliser m.v.
Effektiv til afrensning af tage før maling.

Besma Degreaser+Wash

Besma Degreaser+Wash

Vandbaseret affedter til opløsning og afvaskning af olie, fedt, undervogns-behandlingsmiddel og nye asfaltpletter.

BRUG AF BESMA DEGREASER+WASH PÅ ET SKIB

Vi tester Besma Degreaser+Wash på indtørret oliefilm i drypbakkerne i maskinrummet. Der bliver først hældt en lidt ren Besma Degreaser+Wash på og derefter tilført en smule vand med børsten.

Under og omkring spillet på dækket testes Besma Degreaser+Wash på olie. Her anvendes børste og en 10% brugsopløsning. 

Hvilken rensevæske kan bruges til opgaven?

Download “OFFshore/ONshore brochuren“. På bagsiden finder du et skema, der giver et godt overblik over hvilke rensevæsker, der er velegnet til forskellige opgaver.

Er du tvivl, så kontakt Besma – vi rådgiver gerne.

 

Special Affedtning

OFFshore & ONshore

(Dansk)

Special Affedtning

OFFshore & ONshore

(Engelsk)

//activecampaign