Besma

WHISTLEBLOWERORDNING

Besma

BESMA

WHISTLEBLOWERORDNING

WHISTLEBLOWERORDNING

Besmas whistleblowerordning sikrer, at man hurtigt, fortroligt og ud over de almindelige kommunikationsveje, via denne mail, kan indberette hændelser direkte til ledelsen.

Man kan f.eks. indberette lovovertrædelser og alvorlige forseelser begået af ansatte / virksomheden.
Forseelser som bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, korruption, brud på arbejdssikkerheden, sexchikane, mobning mv. samt alvorlige overtrædelser af interne regler (personalepolitik, miljøpolitik, vores MLH).

Ordningen kan benyttes af alle – såvel interne som eksterne personer.

whistleblow@besma.dk

//activecampaign