BÆREDYGTIGHED

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU
Besma

BÆREDYGTIGHED

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Brundtland-rapporten definerer bæredygtig udvikling som:

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Bæredygtig udvikling indeholder et krav om, at når vi former vores produktionsmåder, indretter vores forbrug og når vi anlægger vores livsformer, gør vi dette under hensyntagen til behovene hos: Os selv, fremtidige generationer, andre grupper af mennesker på kloden og naturen. Og når vi i dag taler om miljømæssig bæredygtighed, handler det kort fortalt om at passe bedre på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på. Det vil sige at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø – både nu og i fremtiden. Her er vi alle forpligtet til at træffe nogle bæredygtige valg. De valg, vi træffer hver dag, har nemlig betydning og konsekvenser for jorden og dermed også for fremtidige generationer.

Miljøtanker – Miljøhandlinger – Miljøvalg

Sådan arbejder Besma med bæredygtighed: Vi produktudvikler med tanke på bæredygtighed. Vi køber råvarer / emballage med tanke på bæredygtighed. Vi producerer med tanke på bæredygtighed. Vi rådgiver om brugen af vores rensevæsker med tanke på bæredygtighed. Besma har truffet disse valg for dig – så din handling / valg af rensevæsker bliver lettere og dermed bidrage til en bæredygtig udvikling!

Bæredygtighedsrapport 2023

 

 

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2023

I år er vi gået endnu et spadestik dybere ned i den grønne dagsorden, og derfor har vi udarbejdet klimaregnskaber for 2022. Vores ambition er at skabe en større klimabevidsthed og miljøindsigt hos os selv.
Læs bæredygtighedsrapporten 2023 her

MANGE NUANCER AF GRØN

 

Vi bliver ikke alle lige bæredygtige over en nat. Men hos Besma gør vi hvad vi kan – og ikke mindst vil!
For os har grøn nemlig mange nuancer!

Vi vælger råvarer som har nogle af de bedste miljødata på markedet.
Vi passer på vores egne produktionsfolk, for de håndterer dagligt disse råvarer.
Deres arbejdsmiljø værner vi om – såvel som slutbrugerens arbejdsmiljø.
Dette afspejler sig bl.a. i vores sikkerhedsdatablade som udarbejdes af 3. mand.

I forbindelse med produktudvikling tænker vi også på, om råvarerne skal bruges til produktion af sæbe eller til produktion af fødevarer!
Skal visse typer af råvarer bruges til ”grøn omstilling” eller bruges som fødevarer, hvor det er nødvendigt!

Vi har p.t. helt bevist fravalgt brugen af miljømærker / Svanemærket.
Ikke fordi vi ikke kan få vores rensevæsker godkendt – men simpelthen fordi kriterierne på nogle områder ikke er gode nok! – ifølge vores indsigt og mening.
Vi værner nemlig om dit arbejdsmiljø først – dernæst det eksterne miljø.

Siger I recycling – det vil vi gerne!
MEN vi kan ikke alle bruge recyclet emballage for i produktionsprocessen med recycling emballage, skal emballagekæden ”fodres” med ny momoemballage (plast i vores tilfælde). Vi har derfor valgt at købe plast emballage som kan genbruges til produktion af recycling emballage. Hvis ikke nogen vælger ”ny” emballage – så kan de mange ikke bruge recycling. Ifølge plastproducenterne kan ikke alle typer kemi tappes, transporteres og opbevares i recycled plastemballage.

Som ISO 14001 miljøcertificeret virksomhed måler vi miljøpåvirkning / bæredygtighed på flere scopes i Besma. Vi har siden 1996 målt og reduceret på vores egne miljøpåvirkninger. Men nu er vi nået et punkt i Besma, hvor vi ikke selv kan påvirke vores reduktion af miljøpåvirkninger / bæredygtighed / CO2 m.m., men er afhængige af alle vores leverandørers miljøpåvirkninger.

Derfor bliver vi ikke alle lige bæredygtige over en nat – vi har været det i mange år. Nu skal vores ”omverden” til at agere – så vi hos Besma kan påvirke vores ”omverden” endnu mere bæredygtigt.

Besma både kan og vil!

VERDENSMÅL

DUE DILIGENCE

CODE OF CONDUCT