Generelt om valg af rensevæske

Alle vil gerne arbejde med miljørigtige rensevæsker – men er de effektive nok?
Svaret er ja – når man vælger den rigtige rensevæske til opgaven.

Vi arbejder med 2 hovedgrupper indenfor rensevæsker til afrensning af olie, sod, fedt, smuds m.v.: opløsningsmiddelbaserede og vandblandbare.

 

Opløsningsmiddelbaserede rensevæsker

a. Emulgerbar, d.v.s. vand- afskyllelig koldaffedter til manuel afvaskning, til brug i trykrenser eller i rensekar.
b. Lufttørrende koldaffedter til rensekar.

Disse 2 typer anvendes ufortyndet.

Se på mærkningen
Som en hovedregel ser man på arbejdsmetoden, rensevæskens indhold og mærkningen, dvs. evt. faremærke, H- og P-sætninger og MAL-koden. Man kan i dag få “ikke klassificerede rensevæsker”, men vælg altid rensevæsker med laveste klassificering til renseopgaven.

Vil man anvende koldaffedtere på opløsningsmiddelbasis kan man vælge paraffinbaserede rensevæsker, som er de mindst risikobetonede, bl.a. fordi de fordamper meget langsomt og har et relativt højt flammepunkt. Der er flere typer med MAL-kode 1-1 (1993) Ved sprøjtning/forstøvning bør man altid anvende egnet beskyttelsesudstyr.

 

Vandblandbare rensevæsker

a. Alkalisk lavtskummende sæbe til alle arbejdsmetoder på alle flader, der tåler vand. Anvendes også i rensekar med varmt vand samt i vaskemaskiner evt. med tilsætning af en skumdæmper. Kan erstatte opløsningsmidler ved mindst 90% af alle opgaver.
b. Surt lavtskummende sæbeholdigt rensemiddel til overfladebehandling af bl.a. rustfrit stål, til kalk-, rust- og algefjerning.

De vandbaserede rensevæsker fortyndes med vand, varmt eller koldt efter opgavens art.

Alkaliske rensevæsker renser allerbedst med varmt vand, men fungerer også med koldt vand, blot kræves større sæbekoncentration.
Sure rensevæsker anvendes altid med koldt vand, idet varme gør den aktive syre aggressiv.

Mest anbefalelsesværdig er de alkaliske rensevæsker, som i langt de fleste renseopgaver med olie, fedt, sod og snavs kan erstatte opløsningsmidlerne. De skal anvendes som et “opvaskemiddel” altså fortyndes efter forskriften med vand for at få den rigtige effekt. Også ved de alkaliske og sure rensevæsker indikerer mærkningen risiciene ved anvendelsen – d.v.s. ikke mærkningspligtige = mindst risiko

//activecampaign