PRODUKTER

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Maxi3 All-round

PRODUKTER

RENSEVÆSKER PÅ ET HØJT MILJØTEKNISK NIVEAU

Produkter

Vi rådgiver og vejleder vore kunder med henblik på en optimal opgaveløsning og så lav miljøbelastning som muligt. Det gælder rengøring, affedtning og pletfjerning.

På produktlisten finder du links et udpluk af vores sortiment.

Finder du ikke rensevæsken til din opgave, er du velkommen til at kontakte os.

Skum og bobler

Flygodkendelse

Flyrensevæsken Aerop 3 er godkendt efter de internationale standarder:
AMS 1526C
Boeing D6-17487
Douglas Aircraft CCSD CSD No.1.

Produkter, der er testet og godkendt i henhold til de anførte standarder, må anvendes til udvendig vask af de relaterede civile fly.

Flyrensevæske

Innovative rensevæsker hos Besma

Vi bestræber os på at fremstille innovative rensevæsker med enkle mål for egenskaberne:

  • Effektive i brug
  • Sikre et godt arbejdsmiljø
  • Teknologisk skånsomme for miljøet

Allerede i 1982 formulerede vi en miljømålsætning for produktudviklingen, produktionen og salget.

Og det er den målsætning, som vores nuværende miljøpolitik er formuleret ud fra:

Besma vil med baggrund i kundernes behov produktudvikle, fremstille og sælge rengørings- og rensevæsker til industrielle og private brugere af de til enhver tid mindst skadelige råvarer for sundhed og miljø samt rådgive og vejlede om effektive opgaveløsninger, som bygger på renere teknologi, specielt i brugsfasen, og hermed fremme substitution til mindre farlige produkter. Påvirkning til miljøtænkning af den private bruger skal ske gennem intensiv markedsføring.”

Hele Besma’s forretningsgrundlag er således baseret på innovation og en konstant optimering af produkterne – forbedret effekt og så lidt farlige råvarer som muligt.

Arbejdsmiljøet gælder jo både i industrien, på værkstedet og hjemme.

Et enkelt mål er at fremstille rensevæsker, der kan bruges bredt til mange smudstyper, f.eks. kan Maxi3 til forskellige smudstyper bruges på alle flader, der tåler vand. I mange tilfælde kan Maxi3 også bruges på tekstiler, der normalt skal renses.

Produktansvar

Der henvises til vore produktbeskrivelser og vejledninger. Vi påtager os alene ansvar for varer i original salgsemballage og som er anvendt i overensstemmelse med den på salgstidspunktet gældende brugsvejledning, produktbeskrivelse og fareetiket.
Ved fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug af varen eller ved ændring af eller teknisk indgreb i varen påtages intet ansvar.

Links til produkter

Aerop 3

Alvask

Alvask Heavy OFFshore

Alvask OFFshore

Autoshampoo

Autoshampoo m/voks

Befa Fliserens

Besma Degreaser+Wash

Besma RensA10

Besma Foam Wash

Besma Gloss Wash

Besmaxol

Macorr W

Macorr LS

Maxi3 All-round

Maxi3 Maskinrens

Maxi3 Industrirens

Maxi3 G

Maxi3 Gulvvask

Maxi3 LS

Microrens VA

Multex

Nocor

Prior Solvent E

Sanitets Cleaner

Tilbehør

Ultra B

Vinduesrens

//activecampaign